Zbiórka książek dla Polaków, repatriantów z Kazachstanu

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej z inicjatywy Andrzeja Gierkowskiego zorganizowało kolejną zbiórkę książek dla Polaków z obczyzny, tym razem dla repatriantów z Kazachstanu przebywających od stycznia br. w Domu Polonii w Pułtusku, pod opieką Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA. Grupa liczy 150 osób, w tym 100 dorosłych oraz młodzież i dzieci.
Apel o przekazanie darów skierowaliśmy głównie do absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej (obecnie Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW) i jak również do Koleżanek i Kolegów z branży poligraficznej i wydawniczej oraz do osób chcących pomóc naszym Rodakom powracających do Ojczyzny.
Efektem akcji był zbiór około tysiąca egzemplarzy książek dla dzieci w różnym wieku i książek dla dorosłych o bardzo zróżnicowanej tematyce. Książki zostały dostarczone przez nas do opiekuna repatriantów. Wspólnie z darczyńcami mamy wielką satysfakcję z efektów zbiórki oraz przyjęcia z jakim spotkała się nasza akcja wśród repatriantów, o czym świadczy treść listu, który otrzymaliśmy (brzmienie oryginalne):

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Dyrekcji Domu Polonii, własnym i przede wszystkim naszych Rodaków z Kazachstanu ślicznie dziękujemy za tak obszerny księgozbiór.
Zainteresowanych było mnóstwo. Egzemplarze rozeszły się jak "świeże bułeczki". Repatrianci przychodzili całymi rodzinami i książki wybierali sobie sami. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się książki dla dzieci i tzw. poradniki, np. kulinarne, itp. ...
Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
W załączeniu kilka fotek .

Z poważaniem,
Małgorzata Grąbczewska
Kierownik Służby Pięter


Przygotowanie książek do wysyłki


Książki gotowe do wyjazdu


Książki już w Pułtusku


Polki z Kazachstanu wybierają książki


Z Lalką B. Prusa


Z Zamkiem Królewskim

Od Dyrektora Domu Polonii w Pułtusku, Pana Michała Kisiela, otrzymaliśmy informację, że w uzgodnieniu z Andrzejem Gierkowskim "nadwyżka po rozdysponowaniu" przekazanych książek dla repatriantów, zostanie w najbliższym czasie przekazana Polakom na Białorusi. To świadczy o tym, że takie akcje jak nasza są bardzo potrzebne, a każdy egzemplarz książki zostanie "zagospodarowany" z pożytkiem.
Darczyńcami były firmy i osoby fizyczne:
 • Drukarnia POZKAL Sp. z o.o., Sp.k., Inowrocław
 • Wydawnictwo ŚWIAT KSIĄŻKI Sp. z o.o., Warszawa
 • Firma Księgarska OLESIEJUK Sp. z o.o., Sp.j., Ożarów Mazowiecki
 • Ewa i Andrzej Gierkowscy - poligrafowie, Andrzej, absolwent IP PW, członek SAIP PW
 • Małgorzata i Jan Boruccy, absolwenci Instytutu Poligrafii PW, członkowie SAIP PW
 • Alina Kępska, absolwentka Instytutu Poligrafii PW
 • Leszek Markowski, absolwent Instytutu Poligrafii PW, członek SAIP PW
 • Halina Anuszewska, absolwentka Instytutu Poligrafii PW, członkini SAIP PW
 • Justyna Nazar, absolwentka Instytutu Poligrafii PW
 • Barbara Jastrzębiowska-Kobylińska (Żaba), absolwentka Instytutu Poligrafii PW
 • Kasia Sójkowska, absolwentka Instytutu Poligrafii PW, członkini SAIP PW
 • Jan Krajewski -  absolwent Instytutu Poligrafii PW, członek SAIP PW
 • Jan Łazicki, absolwent Instytutu Poligrafii PW
 • Martyna Nurkiewicz, absolwentka Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW
 • Tadeusz Kasprzycki - członek Zespołu Wokalnego WYŻYNY z Ursynowa
 • Grażyna Zwardoń - członek Zespołu Wokalnego WYŻYNY z Ursynowa
 • Zofia Dąbek - członek Zespołu Wokalnego WYŻYNY z Ursynowa
 • Zbigniew Kubik - członek Zespołu Wokalnego WYŻYNY z Ursynowa
 • Jerzy Kondracki - inż. mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej

Ponadto, wśród darczyńców było 28 osób, które dostarczyły książki bezimiennie.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Drukarnia POZKAL, na czele z Prezesem Arturem Chęsym, absolwentem IP PW, która przekazała ponad 400 egzemplarzy książek, oraz Koleżanka Basia Jarzębiowska-Kobylińska, (na studiach: Żaba), która specjalnie przywiozła dary z Wiednia.
Dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym w zbiórkę książek, w szczególności Andrzejowi Gierkowskiemu, Elżbiecie Kuźmińskiej oraz Joannie Piwek, szefowej Koła Naukowego CMYK działającego przy ZTP IMiP WIP PW.
Zbiorcze opakowania tekturowe do transportu darów przekazała firma PPH ANMAR Marek Wolfram z Warszawy, a książki zostały dostarczone do Pułtuska transportem Tadeusza Rożalskiego właściciela firmy ROXER z Ząbek, członka SAIP PW.

Opracowanie: SAIP PW
Foto: Andrzej Gierkowski

Dary dla uchodźców, polskich rodzin z Donbasu

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej z inicjatywy Andrzeja Gierkowskiego, w marcu br. zorganizowało zbiórkę książek, podręczników, pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla polskich uchodźców z Donbasu, którzy tymczasowo zostali zakwaterowani w Ośrodku Caritasu w Rybakach oraz w ośrodku rządowym w Łańsku. Ze względu na ograniczenia czasowe i możliwości techniczne akcja miała ograniczony zasięg. Apel o przekazanie darów skierowaliśmy głównie do wydawców i naszych kolegów absolwentów. Efektem przeprowadzonej akcji było zebranie kilkuset egzemplarzy różnego typu książek i materiałów dydaktycznych. Książki przekazały następujące firmy wydawnicze:

 • Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Wydawnictwo ISKRY Sp. z o.o. z Warszawy,
 • CZYTELNIK Spółdzielnia Wydawnicza z Warszawy,
 • Wydawnictwo CZARNA OWCA Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Wydawnictwo JEDEN ŚWIAT z Warszawy,
 • MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Firma Księgarska OLESIEJUK Sp. z o.o., Sp.j. z Ożarowa Mazowieckiego,
 • Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. z Warszawy,
 • PRÓSZYŃSKI MEDIA Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa KSIĄŻKA I WIEDZA z Warszawy,
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z Warszawy,
 • Wydawnictwo BIS Sp. z o.o. z Warszawy,
 • Wydawnictwo PROMIC Sp. z o.o. z Warszawy
 • FRONDA PL Sp. z o.o. z Warszawy.

Spośród absolwentów dary przekazali nasi absolwenci: Jolanta Nowakowska, Jan Krajewski, Andrzej Gierkowski.
Materiały dydaktyczne i gry przekazała firma GRANNA Sp. z o.o. z Warszawy, kalendarze ścienne firma AnCz Poligrafia-Reklama-Marketing z Ząbek, a atlasy samochodowe Polski Wydawnictwo DEMART S.A. z Warszawy.
Zbiorcze opakowania tekturowe do transportu darów przekazała firma PPH ANMAR Marek Wolfram z Warszawy.
Po stosownych uzgodnieniach z resortem MSW oraz kierownictwami ww. ośrodków zebrane dary zostały dostarczone do Ośrodka Caritas w Rybakach, środkiem transportu udostępnionym przez naszego Członka Tadeusza Rożalskiego właściciela firmy ROXER z Ząbek.
Nasza społeczność powitała uchodźców z Donbasu, nie tradycyjnym chlebem i solą, ale polskim słowem drukowanym.

Opracowanie: SAIP PW
Foto: Andrzej Gierkowski

Stanisław Stachowicz zakończył pracę dydaktyczną

4 marca br. w Zakładzie Technologii Poligraficznych IMiP WIP (do 2008 roku Instytut Poligrafii GiK) Politechniki Warszawskiej miała miejsce rodzinna uroczystość zakończenia pracy dydaktycznej dr inż. Stanisława Stachowicza. Uroczystość zorganizowali pracownicy ZTP IMiP PW i Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, którego członkiem jest również Stanisław Stachowicz. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy ZTP, licznie przybyli koledzy z okresu studiów i przyjaciele.

W imieniu pracowników Zakładu Technologii Poligraficznych w ciepłych słowach za długoletnią pracę dydaktyczną podziękował prof. ndzw. dr inż. Stefan Jakucewicz. Następnie podziękowania złożył i wręczył list gratulacyjny Prezes SAIP PW Andrzej Żurkiewicz, a po nim Prezes Polskiej Izby Druku Edward Dreszer. Do życzeń przyłączyli się licznie przybyli przedstawiciele wielu firm z branży poligraficznej, m.in. Lotos- Poligrafia, Heidelberg, Manroland, Centralnego Ośrodka Rozwoju Przemysłu Poligraficznego i inni.

Dr inż. Stanisław Stachowicz urodził się w Bytomiu w 1949 roku. Tam ukończył edukację podstawową i Technikum Energetyczne w 1966 r. W czasie odbywania obowiązkowej służby wojskowej uzyskał zgodę na zdawanie egzaminów do Wojskowej Akademii Technicznej. Chciał tam studiować fotogrametrię. Jednak ostatecznie nie utworzono takiego kierunku i po zaliczeniu 1 semestru wrócił do macierzystej jednostki wojskowej. W 1969 roku ponownie zdawał na studia wyższe, tym razem do Politechniki Warszawskiej na Wydział GIK kierunek Poligrafia, czyli do naszego ukochanego Instytutu Poligrafii. Egzaminy zdał pozytywnie, jednak do jednostki, w której służył nie dotarła informacja o przyjęciu na studia. Dopiero w roku następnym 1970, już po odbyciu służby został przyjęty bez konieczności zdawania egzaminów, dzięki decyzji ówczesnego dziekana Wydziału GiK Czesława Kameli.

W roku 1974 ukończył studia inżynierskie i podjął pracę dydaktyczną w Instytucie Poligrafii. W 1977 ukończył studia magisterskie. W 1983 roku uzyskał stopień doktora inżyniera, a promotorem jego pracy pt. "Kryterium doboru papieru w statycznym modelu książki" był profesor Andrzej Makowski.

W czasie długoletniej pracy dydaktycznej prowadził zajęcia i wykłady z takich przedmiotów jak: rysunek techniczny, geometria wykreślna, zecerstwo, technologia druku, fotografia reprodukcyjna, elektronika dla poligrafów. Jednak jego pasją życiową został przedmiot technologia opraw i opakowań. W tej dziedzinie wychował wielu znakomitych i cenionych inżynierów fachowców, którzy w znakomity sposób realizują się w polskich i zagranicznych zakładach poligraficznych. Ma na swoim koncie również wiele prac badawczych związanych z tą dziedziną produkcji poligraficznej. Po zakończeniu, jak zdradził, ma zamiar poświęcić się pracy naukowej w swojej ulubionej dziedzinie.

Dr inż. Stanisław Stachowicz to ceniony znawca tematyki opraw i opakowań, wymagający pedagog, wielokrotnie nagradzany za prace badawcze przez Rektora Politechniki Warszawskiej, autor wielu publikacji naukowych i podręczników akademickich. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. 1 czerwca 2013 roku został odznaczony przez Polską Izbę Druku Medalem "Zasłużony dla Polskiej Poligrafii". Prywatnie Stanisław Stachowicz to człowiek ciepły, uczynny i bezpośredni w kontaktach osobistych. Jest zagorzałym brydżystą, amatorem górskich wędrówek i jazdy na rowerze.

Przyjaciele
SAIP PW

Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Uzyskaj Tytuł Inżyniera i Magistra Poligrafa Politechniki Warszawskiej

Chcesz dowiedzieć się jak "robi się pieniądze", co można zrobić ze zdjęciem przed jego wydrukowaniem, jak powstają książki i ulotki, e-booki lub różnego typu media reklamowe, jak wybrać odpowiednią technikę drukowania lub uszlachetnić wyrób poligraficzny. Tego i wielu innych ciekawych rzeczy możesz nauczyć się od wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligraficznych. W związku z intensywnym rozwojem technik cyfrowych przykładamy duże znaczenie do kształcenia w tym zakresie, nie zapominając jednocześnie o innych podstawowych zagadnieniach poligraficznych, wyróżniających nasz kierunek spośród innych. Nasze studia inżynierskie i magisterskie prowadzone są według nowego, elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej.
Studia Poligraficzne I stopnia obejmują siedem semestrów (studia stacjonarne) lub osiem semestrów (studia niestacjonarne) zakończonych przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej. Od semestru 2013/ 2014 oferujemy również studia II stopnia (3-semestralne - na studiach dziennych oraz 4-semestralne - na studiach niestacjonarnych) kończące się obroną pracy dyplomowej magisterskiej. Dla osób posiadających już dyplom w innej dziedzinie, a pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnej poligrafii, oferujemy studia podyplomowe, które cieszą się dużym powodzeniem.

Nasi Studenci zyskują wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komputerowego przygotowania publikacji,
 • profesjonalnej grafiki komputerowej,
 • cyfrowych metod wytwarzania form drukowych,
 • technik klasycznego drukowania (offset, fleksografia, wklęsłodruk, sitodruk, tampondruk) oraz technologii drukowania cyfrowego,
 • barwometrii i systemów sterowania barwą,
 • materiałoznawstwa poligraficznego,
 • technologii wytwarzania mediów reklamowych,
 • projektowania publikacji elektronicznych (e-book) i tworzenia aplikacji na różne media cyfrowe,
 • technologii uszlachetniania produkcji poligraficznej,
 • nowych metod obróbki introligatorskiej,
 • projektowania i wytwarzania opakowań drukowanych,
 • standaryzacji procesów produkcyjnych,
 • cyfrowych systemów zarządzania produkcją poligraficzną.
Nasi Absolwenci pracują w dużych i małych zakładach poligraficznych, wydawnictwach i agencjach reklamowych, jak również w przedstawicielstwach firm krajowych i zagranicznych oferujących różne materiały i urządzenia dla przemysłu poligraficznego i pokrewnych. Duże grono absolwentów prowadzi własne zakłady i przedsiębiorstwa poligraficzne, reklamowe oraz handlowe.
Zapraszamy do uzyskania dyplomu Inżyniera Politechniki Warszawskiej na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, a Inżynierów do zdobycia kolejnego stopnia zakończonego tytułem Magistra Poligrafa!

Zakład Technologii Poligraficznych
ul. Konwiktorska 2, 00-217 Warszawa
tel. (22) 831 09 53, fax (22) 635 50 44
www.ip.hoff.pl,
e-mail: sip@wip.pw.edu.pl

Informacja o zasadach przyjęć:
Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny PW pok. 66
tel. (22) 629 60 70, 234 74 12
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

Tablica dla profesora Felicjana Piątkowskiego

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW wystąpiło podczas Zjazdu z inicjatywą ufundowania tablicy, która byłaby umieszczona w gmachu głównym Politechniki.
Koszt wykonania takiej tablicy to kwota ok. 5000-6000 zł. Gdyby paruset studentów wpłaciło w tej intencji np. po 20 zł pomysł ten możnaby urzeczywistnić nawet już w przyszłym roku.
A może starczyłoby na dwie tablice (druga winna być w gmachu na Konwiktorskiej)?
Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy do wszystkich Absolwentów Instytutu Poligrafii także tych, którzy nie byli z różnych powodów na uroczystym Zjeździe w dniu 28.09.2013 roku.
Podczas zbiórki zainicjowanej podczas Zjazdu zebrano 600 zł.

Tablica dla profesora Andrzeja Makowskiego

Walne Zebranie Członków, na wniosek Tadeusza Rożalskiego postanowiło ufundować tablicę upamiętniającą Profesora Andrzeja Makowskiego, który zmarł 23 października 2013 r. po ciężkiej i długiej chorobie. Był uczniem i przyjacielem Profesora Felicjana Piątkowskiego. Współorganizował studia poligraficzne przy Wydziale Geodezji i Kartografii PW, był promotorem wielu prac magisterskich i doktoranckich naszych absolwentów.
Zbiórkę na tablicę dla profesora Andrzeja Makowskiego łączymy ze zbiórką na dwie tablice dla profesora Felicjana Piątkowskiego. Na dzień 25-11-2013 r. zebraliśmy łącznie 6870,00 PLN.

Konto do wpłat: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422 w Alior Bank
Właściciel konta: Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW
W treści przelewu prosimy pisać: tablica dla profesora Piątkowskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW
Projekt i wykonanie NatureDeviant.com
Validacja XHTML 1.0 Strict