miejsce:Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
koszt uczestnictwa:320,00 zł
rabat za wpłatę do 2018-11-16:50,00 zł
cena dla członków stowarzyszenia:240,00 zł
 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


zaprasza na

XLI POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE


Współorganizator XLI Poligraficznych KonfrontacjiPartnerzy XLI Poligraficznych Konfrontacji
           

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DRUKARŃ
WARSZTATY PRAKTYCZNE

 

Nowe dotacje unijne do roku 2020 są ukierunkowane przede wszystkim na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich potencjału rozwojowego. Podczas spotkania zostaną omówione nie tylko założenia programów wspierających działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach, terminy naboru wniosków oraz najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki ale również od strony praktycznej zostaną przedstawione aspekty przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Istotną kwestią poruszaną podczas spotkania będzie także przedstawienie najistotniejszych informacji z zakresu poprawnego rozliczania projektu unijnego w tym m.in. kwestie procedur przetargowych. Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców planujących w 2018 i 2019 roku inwestycje w zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, właścicieli, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za księgowość.

 

 Moderator:   Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
 Termin:   23 listopada 2018 r.
 Miejsce:   Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
 Czas trwania:   10:00 – ok. 17:00

 PROGRAM KONFRONTACJI
  
09:30 - 10:00   Rejestracja uczestników
     
10:00 - 10:10   PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI
     
10:10 - 10:30   FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W ZAKRESIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ.
    Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
    Do roku 2020 polscy przedsiębiorcy otrzymają na wsparcie inwestycji i projektów badawczo-rozwojowych w sumie blisko 16 mln euro. Dotacje te będą pochodzić z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Wystąpienie będzie obejmowało m.in. najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań.
     
10:30 - 10:45   Sesja pytań i odpowiedzi
     
10:45 - 11:05   PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. WARSZTATY SKUTECZNEGO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE.
    Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
    Wystąpienie będzie obejmowało m.in. strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2014-2020, przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przy wsparciu dotacji unijnych. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dotyczące opracowanie Wniosku o dofinansowanie na przykładzie konkursu 3.2.2. POIR.
     
11:05 - 11:20   Sesja pytań i odpowiedzi
     
11:20 - 11:50
FINANSOWANIE INWESTYCJI W POLIGRAFII.
    Jolanta Janeczko - Zastępca Dyrektora Oddziału w firmie Departamencie Technologii, Idea Getin Leasing S.A
    Wystąpienie będzie obejmowała m.in. możliwości finansowania inwestycji w sektorze poligraficznym. Zostaną omówione sposoby finansowania (leasing, pożyczka), ich charakterystyki, uwarunkowania i zalety oraz warunki niezbędne do ich uzyskania. Omówiony zostanie także doświadczenie ze współpracy z branżą poligraficzną, szczegóły procesu uzyskania leasingu, oraz możliwości współpracy w ramach projektów dotacyjnych (m.in. proces wydania promesy leasingowej jako załącznika do Wniosku o dofinansowanie).
     
11:50 - 12:05   Sesja pytań i odpowiedzi
12:05 - 12:20   Przerwa na kawę i herbatę
     
12:20 - 12:50   WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA. PROSTA DROGA DO SUKCESU
    Bernard Jóźwiak - Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego
    Prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wdrażanie ich wyników w działalności przedsiębiorstw – to jeden z najistotniejszych obszarów, w który zostaną zainwestowane fundusze europejskie na lata 2014-2020. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane możliwości współpracy badawczo rozwojowej w zakresie projektowania rozwiązań innowacyjnych, współpracy badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. Współpraca może dotyczyć materiałów, technologii, organizacji produkcji, działań marketingowych, szkoleń, nowych produktów i usług. Zostaną przedstawione przykłady projektów, które dotychczas zostały z sukcesem zrealizowane.
     
12:50 - 13:05   Sesja pytań i odpowiedzi
     
13:05 - 13:45   ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH. ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK.
    Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
    Wystąpienie będzie obejmowało omówienie zasad poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. praktyczne przygotowanie wniosku o płatność, omówienie niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o płatność, wnioski o płatność zaliczkową, refundacyjną, wnioski sprawozdawcze, przygotowanie do kontroli unijnej, zasady archiwizacji dokumentów.
     
13:45 - 14:00   Sesja pytań i odpowiedzi
14:00 - 14:15   Przerwa na kawę i herbatę
     
14:15 - 14:35   DOŚWIADCZENIA W POZYSKIWANIU DOTACJI - OKIEM PRAKTYKA.
    Jacek Domański - Wiceprezes Zarządu w firmie Drukarnia TORRO Sp. z o.o.
    Drukarnia TORRO Sp. z o.o. od 20 lat świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu przygotowania druku i oprawy prac. Specyfiką drukarni są wysokoprzetworzone prace realizowane w technice druku offsetowego oraz UV. Jako jedna z nielicznych drukarń w Europie oferuje możliwość realizowania prac w ekologicznej technologii Waterless. Drukarnia TORRO od wielu lat korzysta z funduszy europejskich wspierających innowacyjność i wdrażanie nowych technologii w tym m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pan Jacek Domański opowie o swoich doświadczeniach w tym zakresie w tym m.in. o najnowszym projekcie współfinansowanym w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP RPO WM 2014-2020 pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii autentykacji opakowań".
     
14:35 - 15:05   PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII?
 
  Marcin Krzysztof Barycki - BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa
    Prezentacja będzie poświęcona zagadnieniu patentowania, a więc szeroko rozumianego uzyskiwania prawa na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Pomimo wzrastającej świadomości na temat prawa własności przemysłowej, ciągle wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że jest to sprawa za droga, skomplikowana i drugorzędna. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, posiadanie portfelu znaków towarowych, wzorów, czy wynalazków wydaje się nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne. Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi wiedzieć, na czym polega patentowanie, co to są przedmioty własności przemysłowej i jak skutecznie wykorzystać swoje zasoby do progresji biznesu. Prezentacja stanowi zarys zagadnienia i ujęcie tematu od strony praktycznej, czyli poradnikowej ze wskazaniem na branżę poligraficzną.
     
15:05 - 15:20
Sesja pytań i odpowiedzi
     
15:20 - 16:00
  PRZETARGI W PROJEKTACH UNIJNYCH. NOWE ZASADY. BAZA KONKURENCYJNOŚCI. JAK UNIKNĄĆ PUŁAPEK.
    Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.
    Praktycznie każdy wydatek realizowany w ramach projektu unijnego musi być poprzedzony procedurą przetargową. Podczas wystąpienia omówione zostaną na przykładzie zasady poprawnego przygotowania zapytania ofertowego, prawidłowego ogłoszenie przetargu oraz jego zakończenie w tym m.in. przygotowanie prawidłowego protokołu z wyboru ofert.
     
16:00 - 16:15   Sesja pytań i odpowiedzi
     
16:15 - 17:00
Lunch i rozmowy indywidualne
     
17:00 - 17:00   Zakończenie Konfrontacji
     PRELEGENCI:

Jolanta Janeczko 
    Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Inwestycjami i Innowacjami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Master of Business Administration – MBA Franklin. Od 19 lat związana z sektorem finansowym wspierającym rozwój i wdrażanie innowacji firm m.in. z branży poligraficznej i produkcji opakowań.
     
Marcin Krzysztof Barycki 
 
  Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Lublinie, studia podyplomowe z dziedziny prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, odbył aplikacje rzecznika patentowego, a ponadto jest absolwentem historii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zdobywał doświadczenie ucząc się od najlepszych specjalistów z prawa własności intelektualnej oraz współpracując z czołowymi kancelariami prawnymi, między innymi zarządzając Departamentem Prawa Własności Intelektualnej w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w polskich i zagranicznych korporacjach, w tym w Departamencie Prawnym spółki Young Digital Planet SA w Gdańsku i jako szef Działu Prawnego w spółce Grupa Edukacyjna SA. Prowadzi ponadto szeroką działalność edukacyjną, publikując w prasie codziennej (Dziennik-Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Puls Biznesu), a także branżowej (między innymi Chemia i Biznes), a także prowadząc wykłady (między innymi na Polskiej Akademii Nauk). Od lat zarządza kancelarią BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa, gdzie z sukcesami prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Prowadzi blog: www.patentujemy.com, który cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców, chcących uzyskać informacje z dziedziny szeroko rozumianego patentowania.
     
Jacek Domański 
 
  Wykształcenie zdobył m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Od 25 lat związany z branżą poligraficzną, marketingową i produkcji opakowań m.in. zarządzając drukarnią TORRO oraz Agencją Reklamową DSK.

   
Bernard Jóźwiak 
     Absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, ukończone studia menadżerskie Executive MBA GFKM/Uniwersytet Gdański/RSM Erasmus University. Pracował w wydawnictwach jako dyrektor wydawniczy i finansowy, redaktor naczelny (m.in. Respublica Press International. Kilkanaście lat pracy w przemyśle poligraficznym na stanowiskach technologa, mistrza, dyrektora ds. produkcji (Drukarnia Skarbowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Winkowski/Quad, Drukarnia Naukowo-Techniczna). Ponad 15 lat pracy (z przerwami na pracę w przemyśle) w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego wdrażał nowe technologie poligraficzne (np. fotoskład) do wydawnictw i drukarń jako asystent, kierownik zespołu badawczego, dyrektor. Prowadził również wykłady i ćwiczenia w dziedzinie wydawniczo-poligraficznej na Politechnice Warszawskiej. Jako kierownik projektu wdrażał w drukarniach informatyczne systemy zarządzania klasy ERP, a także systemy ISO i PFSC. Członek SAIP PW.
 
Paweł Szarubka
    Uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Poligrafia i Papiernictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz inżyniera informatyki w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, a także ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Przedsiębiorstwie (wg MBA) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Funduszy Europejskich w firmie ISP Sp. z o.o. (Reprograf Group). Doradza firmom w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w tym dotacji unijnych oraz optymalizacji finansowej inwestycji. Przygotowywał i rozliczał projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o łącznej wartości ponad 130 mln zł. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, informatycznych oraz badawczo-rozwojowych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań, autor artykułów, raportów i ekspertyz poświęconych tematyce funduszy unijnych. Jego zainteresowania obejmują także techniki optymalizacji produkcji, business intelligence, elektroniczną komunikację B2C/B2B oraz marketing internetowy i social media. Członek SAIP PW.Koszt uczestnictwa:

Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 PLN
Koszt dla członków SAIP PW – 240,00 PLN
Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP PW) do 9 listopada 2018 r. cena promocyjna:  270,00 PLN
Wpłaty (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) należy uiścić do 16 listopada 2018 r. włącznie, przelewem na konto:


Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 2
Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422


Pełna informacja i formularz zgłoszenia jest dostępna na naszej stronie www.saippw.org

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Osobom zapisanym zostanie wysłane automatycznie potwierdzenie zgłoszenia. Po uiszczeniu wpłaty, najpóźniej 3 dni przed terminem Konfrontacji zostanie wysłana pocztą mailową pełna agenda oraz plan dojazdu.
Załączona będzie również lista książek, które będzie można zakupić w czasie Konfrontacji.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia:

Andrzej Żurkiewicz – mail: azurkiewicz@saippw.org, mobil: +48 730 191 910
Małgorzata Guraj – mail: mguraj@saippw.org, mobil: +48 730 008 176
Paweł Szarubka - mail: szarubka.p@gmail.com, mobil: +48 792 793 331

Partner naukowy:
ZAKŁAD TECHNOLOGII POLIGRAFICZNYCH INSTYTUTU MECHANIKI I POLIGRAFII WIP PW

Współorganizator XLI Poligraficznych Konfrontacji:
INTEGRATOR SYSTEMÓW POLIGRAFICZNYCH Sp. z o.o.

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
3M POLAND Sp. z o.o., ARCTIC PAPER POLSKA Sp. z o.o., AVARGRAF_Sp. z o.o., Sp.k., BÖTTCHER POLSKA Sp. z o.o., CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DIGIPRINT Sp. z o.o., D-PRINT.pl, DUPONT POLAND Sp. z o.o., FOTO-DRUK, FOTO STUDIO Katarzyna Rainka, FUJIFILM EUROPE GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, GRAFIA Krzysztof Dziewulski Sp.j., HEIDELBERG POLSKA Sp. z o.o., HUBERGROUP POLSKA Sp. z o.o., INTEGRATOR SYSTEMÓW POLIGRAFICZNYCH Sp. z o.o., KBA CEE Sp. z o.o., PAPER CONSULTING & TRADE Wojciech Kossek, LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o., METSÄ BOARD POLSKA Sp. z o.o., MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o., PAPYRUS Sp. z o.o., Usługi Poligraficzno-Reklamowe PASJA Jacek Stencel, Drukarnia POZKAL Sp. z o.o., Sp.k., PRE-MEDIA SOLUTIONS, PRYZMAT Sp.j., QUAD/GRAPHICS EUROPE Sp. z o.o., REPROGRAF Sp. z o.o., SCORPIO Sp. z o.o., STORA ENSO Sp. z o.o., SUN CHEMICAL Sp. z o.o., Drukarnia TINTA Zbigniew Szymański, UDS Sp. z o.o., Przygotowalnia Fleksograficzna WISTAR Andrzej Rowicki, XEROX POLSKA Sp. z o.o.
Dupont

Patroni medialni:
                                                     

Data Miejsce Temat
43 2018-09-20 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A OPAKOWANIA GIĘTKIE
42 2018-06-14 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Fundusze europejskie dla drukarń. Warsztaty praktyczne. Odwołane
41 2017-05-11 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Dodatki do farb i lakierów
40 2017-02-02 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z funduszy europejskich
39 2016-10-06 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Wady i błędy w procesie drukowania fleksograficznego
38 2016-04-21 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Uszlachetnianie druków
37 2016-03-03 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Color management a obecne standardy w poligrafii
36 2016-01-28 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020
35 2015-10-15 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Papiery ekologiczne do drukowania, certyfikaty FSC, PEFC i EU ECOLABEL, ślad węglowy, zrównoważone zarządzanie w podukcji poligraficznej i papierniczej.
34 2015-06-04 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A XXXIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE W INNYM TERMINIE
33 2015-05-07 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Szerokie możliwości wąskiej wstęgi
32 2015-03-12 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Wady papieru, obciągi a błędy w procesie offsetowego drukowania zwojowego w technologii cold-set i heat-set
31 2015-01-29 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020
30 2014-11-20 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Controlling finansowo - operacyjny w przedsiębiorstwach poligraficznych
29 2014-11-13 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Wady papieru arkuszowego a błędy w procesie drukowania offsetowego. Reklamacje papieru.
28 2014-10-16 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Wady papieru arkuszowego a błędy w procesie drukowania offsetowego. Reklamacje papieru.
27 2014-05-22 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020
26 2014-03-06 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Jakość druku offsetowego a różne podłoża papierowe
25 2013-02-14 Warszawa, ul. Narbutta 85 Dodatki do farb i lakierów
24 2012-09-20 Warszawa, ul. Narbutta 85 Web To Print
23 2011-09-29 Warszawa, ul. Narbutta 85 Uszlachetnianie druków
22 2011-02-17 Warszawa, ul. Narbutta 85 Fleksografia dla każdego
21 2010-11-18 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 Ekologia a papier i farba
20 2010-09-23 Warszawa, ul. Narbutta 85 Zarządzanie drukarnią
19 2010-04-29 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 Proofing - wszystkie tajemnice
18 2010-03-25 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 Drukowanie opakowań – nowe możliwości
17 2009-10-22 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 Druk na podłożach niewsiąkliwych
16 2009-06-18 Warszawa, ul. Narbutta 85 Błędy w drukowaniu offsetowym zwojowym a wady papieru
15 2009-04-02 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 Normy ISO w Poligrafii
14 2009-02-19 Warszawa, ul. Narbutta 85 Dotacje Unijne
13 2008-06-26 Warszawa, ul. Narbutta 85 Po DRUPIE '08. Automatyzacja procesów produkcyjnych w drukarni
12 2008-02-14 Warszawa, ul. Narbutta 85 Dziełowy druk cyfrowy
11 2007-11-15 Warszawa, ul. Narbutta 85 Nowoczesne oprawy introligatorskie
10 2007-02-15 Warszawa, ul. Narbutta 85 Color Management w przemyśle poligraficznym
9 2006-12-07 Warszawa, ul. Narbutta 85 SITODRUK
8 2006-09-28 Warszawa, ul. Narbutta 85 WADY DRUKÓW I PAPIERU
7 2006-05-11 Warszawa, ul. Narbutta 86 USZLACHETNIANIE DRUKÓW
6 2006-02-02 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 FARBY
5 2005-10-05 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Kontrola jakości on-line
4 2005-09-14 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Druk Wielkoformatowy
3 2005-06-29 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Papier - nazewnictwo i zastosowania
2 2005-02-24 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Color Management w praktyce II
1 2005-01-13 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Color Management w praktyce
0 2004-06-17 Warszawa, ul. Konwiktorska 2 Po Targach DRUPA 2004
Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW
Projekt i wykonanie NatureDeviant.com
Validacja XHTML 1.0 Strict